Selected Engineering Problems

Wybrane Problemy Inżynierskie

Strona główna

 

Czasopismo „Selected Engineering Problems” wydawane przez Katedrę Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Zawiera artykuły, których autorami są pracownicy Wydziału, przedstawiciele przemysłu oraz innych uczelni i ośrodków technicznych krajowych i zagranicznych.

Pierwsze egzemplarze czasopisma zostały wydane w 2010 i 2011 roku w języku polskim, zatytułowane „Wybrane Problemy Inżynierskie” (ISSN 2083-1021), od 2012 roku czasopismo wydawane jest w języku angielskim (ISSN 2299-954X).

W czasopiśmie publikowane są opracowania dokumentujące dyskusję nad rozważaniami teoretycznymi i praktycznymi problemami technicznymi, zwracając szczególną uwagę  na zagadnienia interdyscyplinarne. Zapraszamy Autorów ciekawych, oryginalnych opracowań naukowych do skorzystania z możliwość przedstawienia swoich dokonań na łamach kolejnych numerów.